Rezerwat Mechelińskie Łąki

Informacje

Nazwa obiektu: Rezerwat Mechelińskie Łąki
Adres: 81-198 Rewa

Opis

To obszar szuwarów i łąk o powierzchni 113,47 ha, położony między Rewą a Mechelinkami, utworzony w celu zachowania i ochrony miejsc lęgowych oraz bytowania cennych gatunków ptaków wodnych i błotnych, jak również zbiorowisk szuwarowych i łąkowych. Flora rezerwatu liczy około 200 gatunków, w tym ponad 20 to rośliny chronione i rzadkie. Osobliwością przyrodniczą tego terenu jest wyjątkowo bogata populacja mikołajka nadmorskiego.

Mechelińskie Łąki nature reserve is established over 113.47 ha of rushes and meadows stretching between Rewa and Mechelinki to preserve and protect nesting grounds and habitats of precious water and mud birds as well as rush and meadow plant communities. Flora of the reserve comprises approximately 200 species, including over 20 plants protected, rare or endangered within the Gdańsk Pomerania or even within Poland.

Lokalizacja