Rezerwat Czapli Siwej

Informacje

Nazwa obiektu: Rezerwat Czapli Siwej
Adres: 81-198 Mechelinki

Opis

To kilkuhektarowy lasek jesionowo-olszowy położony w pradolinie rzeki Redy, pomiędzy Mostami a Mechelinkami. Na jego obszarze znajduje się unikalna kolonia lęgowa czapli siwej. Gniazda czapli umieszczone są na olchach czarnych na wysokości ok. 8-10 metrów.

The Grey Heron Sanctuary is a few-hectare ash and alder forest in the proglacial valley of the river Reda between Mosty and Mechelinki.

Lokalizacja